วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ถ้ำฤาษีเขางู 23 ก.ย.- 2 ต.ค.2559

งานประจำปี งานนมัสการ ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559เทศกาลกินเจ 30 ก.ย.-9 ต.ค.2559

30 ก.ย.2559-9 ก.ย.2559 เทศกาลกินเจเมืองราชบุรี

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

08.21 น.

ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช อีกด้วย
                
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้พรรณไม้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีรางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 80 รางวัล

                
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org****************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556

08.07 น.

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556 ดังนี้
              วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ชุดสีขาว/ชุดปฏิบัติธรรม
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา หน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ อาหารใส่บาตร ใช้อาหารแห้ง
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร แต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ(สีฟ้า) กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบตามสังกัด

              จังหวัดราชบุรีขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

07.59 น.

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมและสถานที่สำหรับการเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จปี 2557 ประกอบกับยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก
              จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธาได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป
******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556

07.53 น.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ติดตั้ง ณ สถานที่เหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานสำคัญ” หัวข้อ "การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประกาศสืบหามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

07.50 น.

นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับเด็กหญิงลักษิกา ง่วนกิม เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี นำส่งเนื่องจากมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อนางจรูญลักษณ์ ง่วนกิม อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไม่ปรากฏข้อมูลบิดาเด็ก
              
หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็กบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2584-7253 ในวันเวลาราชการด่วน*****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

07.47 น.

นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดกรอบการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความชำนาญ และสถานศึกษามีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL,IELTS,TOEIC ยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา และผู้สอนภาษาต่างประเทศอื่นที่เป็นเจ้าของภาษา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
             
ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ คนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี เท่านั้น และในกรณีที่ได้รับอนุญาตฯ ครบ 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถได้อีกเป็นครั้งที่ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น ชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกับการขออนุญาตฯ ครั้งที่ 2 และต้องแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ได้แก่ ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยการทดสอบ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อให้ได้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออกจากสถานศึกษาให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โทร.022801728****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

การขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี

07.42 น. 

นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 มาตรา 103/12 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 9 หน่วยงานหรือองค์กร ให้เหลือประเภทละหนึ่งคน

     
หน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติและประสงค์ส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี ให้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พร้อมส่งรายชื่อผู้แทนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี สถานีขนส่งจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 2 ชั้น 2 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-735679 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ


***********************************
ที่มาของข่าว/สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้สงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เชิญชวนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

09.35 น.

เชิญชวนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินขยองบริษัทแกรมมี่และ TO BE NUMBER ONE IDOL
           
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และประชาชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และชมคอนเสิร์ต ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โดยพร้อมเพรียงกัน
************************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี