วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

นัดพบแรงงาน

กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน วันพุธที่ 18 ม.ค.2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เวลา 09:00-15:00 น.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559

ถ้ำฤาษีเขางู 23 ก.ย.- 2 ต.ค.2559

งานประจำปี งานนมัสการ ถ้ำฤาษีเขางู ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559เทศกาลกินเจ 30 ก.ย.-9 ต.ค.2559

30 ก.ย.2559-9 ก.ย.2559 เทศกาลกินเจเมืองราชบุรี

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

08.21 น.

ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช อีกด้วย
                
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้พรรณไม้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีรางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 80 รางวัล

                
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org****************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556

08.07 น.

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556 ดังนี้
              วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ชุดสีขาว/ชุดปฏิบัติธรรม
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา หน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ อาหารใส่บาตร ใช้อาหารแห้ง
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร แต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ(สีฟ้า) กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบตามสังกัด

              จังหวัดราชบุรีขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

07.59 น.

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมและสถานที่สำหรับการเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จปี 2557 ประกอบกับยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก
              จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธาได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป
******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556

07.53 น.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดพิธี ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ติดตั้ง ณ สถานที่เหมาะสม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ www.gad.moi.go.th เมนูหลัก "งานสำคัญ” หัวข้อ "การจัดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก"******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประกาศสืบหามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

07.50 น.

นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับเด็กหญิงลักษิกา ง่วนกิม เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี นำส่งเนื่องจากมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อนางจรูญลักษณ์ ง่วนกิม อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไม่ปรากฏข้อมูลบิดาเด็ก
              
หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็กบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2584-7253 ในวันเวลาราชการด่วน*****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

07.47 น.

นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดกรอบการพิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดังนี้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ ความชำนาญ และสถานศึกษามีความจำเป็นต้องให้ปฏิบัติหน้าที่สอน มีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEFL,IELTS,TOEIC ยกเว้นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ได้แก่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ไอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา และผู้สอนภาษาต่างประเทศอื่นที่เป็นเจ้าของภาษา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
             
ชาวต่างประเทศที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ คนละ 2 ครั้ง ๆ ละ 2 ปี เท่านั้น และในกรณีที่ได้รับอนุญาตฯ ครบ 2 ครั้งแล้ว แต่ยังไม่มีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถได้อีกเป็นครั้งที่ 3 โดยมีเงื่อนไขดังนี้เท่านั้น ชาวต่างประเทศต้องปฏิบัติการสอนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกับการขออนุญาตฯ ครั้งที่ 2 และต้องแสดงหลักฐานว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา ได้แก่ ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาโดยการทดสอบ หรืออยู่ระหว่างการศึกษาต่อให้ได้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออกจากสถานศึกษาให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โทร.022801728****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

การขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี

07.42 น. 

นายสมชาย ลือเรืองสุวรรณ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 มาตรา 103/12 กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 9 หน่วยงานหรือองค์กร ให้เหลือประเภทละหนึ่งคน

     
หน่วยงานหรือองค์กรใดมีคุณสมบัติและประสงค์ส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดราชบุรี ให้แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พร้อมส่งรายชื่อผู้แทนได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี สถานีขนส่งจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 2 ชั้น 2 ถนนเขาวัง-น้ำพุ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร. 032-735679 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ


***********************************
ที่มาของข่าว/สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้สงข่าว/  กาญจนา  สิมมา