วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีประกาศสืบหามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

07.50 น.

นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ได้รับเด็กหญิงลักษิกา ง่วนกิม เกิดวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เข้าไว้ในความอุปการะเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี นำส่งเนื่องจากมารดาทอดทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จากการตรวจสอบหลักฐานระบุว่ามารดาเด็กชื่อนางจรูญลักษณ์ ง่วนกิม อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไม่ปรากฏข้อมูลบิดาเด็ก
              
หากผู้ใดเป็นมารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก โปรดนำหลักฐานสูติบัตรเด็กบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี หรือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ 78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2584-7253 ในวันเวลาราชการด่วน*****************************************
ที่มาของข่าว/ สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: