วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 2

08.21 น.

ดร.ประมุข เพ็ญสุต รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายมหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณค่าของทรัพยากรพืช อีกด้วย
                
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้พรรณไม้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริน จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมีรางวัลการประกวดภาพถ่าย จำนวน 80 รางวัล

                
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสคุณค่าแห่งธรรมชาติ มหัศจรรย์แห่งพืชพรรณความงดงามของพรรณไม้ไทยพร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org****************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: