วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดราชบุรีจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556

08.07 น.

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยกำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ประจำปี 2556 ดังนี้
              วันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. พิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ชุดสีขาว/ชุดปฏิบัติธรรม
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา หน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ อาหารใส่บาตร ใช้อาหารแห้ง
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ข้าราชการพลเรือน ทหาร แต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป ชาย-หญิง ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ
              วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี การแต่งกาย สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ(สีฟ้า) กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบตามสังกัด

              จังหวัดราชบุรีขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: