วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

07.59 น.

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมและสถานที่สำหรับการเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จปี 2557 ประกอบกับยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก
              จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนตามกำลังศรัทธาได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี เพื่อจังหวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป
******************************************
ที่มาของข่าว/  สนง.ปชส.จ.ราชบุรี
ผู้ลงข่าว/  กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: