วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การค้าภายในจังหวัดราชบุรีจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า

08.56 น.

การค้าภายในจังหวัดราชบุรีจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า

นางสาวศิริวรรณ คณะศร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า (ไข่ไก่เบอร์ 3) ในราคาฟองละ 3 บาท ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ (ตรงข้ามที่ดินจังหวัด) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้บริโภค
**************************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: