วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เชิญชมการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี ครั้งที่ 7

08.50 น.

เชิญชมการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี ครั้งที่ 7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์ สุนทรวาท ประธานคณะกรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรรมการสร้างสรรค์พื้นที่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงาน "ศิลปวัฒนธรรมชยราชบุรี” ครั้งที่ 7 ณ เวทีแพริมแม่น้ำแม่กลอง หน้าเขื่อนรัฐประชาพัฒนา ตลาดสนามหญ้าราชบุรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 16.00-20.30 น.

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการผลงานศิลปินงานราชบุรี นายฉลองชัย จิตร์เริงฤดี ในการทำหัวโขนทั้งการสาธิตและ Artworkshopกิจกรรมศิลปะการทำหัวโขน กับเยาวชนและผู้สนใจ การแสดง "ดนตรีวงขิมหมู่”คณะโพธาวัฒนาเสนี การอ่านบทกวี เรื่อง "ลำนำริมวารี : รำลึกสุนทรภู่ โดยศิลปิน วรรณศิลป์ อ.ศรีวิชัย ทรงสุวรรณ อ.สุชิน ประพันธ์พจน์ และ อ.จินตนา กล้วยประยงค์ การแสดงระบำชุด "รำมอญ” โดยโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง การแสดง "ระบำอาเซี่ยน”โรงเรียนเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) การแสดงระบำชุด "กะเหรี่ยงกระทบไม้” โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

****************************************************************
ที่มาข่าว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: