วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การแจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด

08.31 น.
 
การแจ้งคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
 
นายศภากร ประทุมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. ภาค10 (นครปฐม)รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)แจ้งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 576/2556 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบคำสั่งกระทรวงการคลังและข่าวการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด สามารถดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้จากผู้ชำระบัญชี บริษัทส่งเสริมประกันภัย จำกัด และกองทุนวินาศภัย เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน2556ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186
 
 
 
********************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: