วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เชิญร่วมแข่งขัน “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว” ภาค4 ตอน “NBT Green Trip”เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

08.30 น.

เชิญร่วมแข่งขัน “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว”ภาค4 ตอน “NBT Green Trip”เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
นายเสมอ นิ่มเงิน เลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์กำหนดโครงการแข่งขัน "ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว” ภาค4 ตอน "NBT Green Trip” เส้นทางกรุงเทพฯ-ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งเป็นการณรงค์การใช้รถใช้ถนน การขับขี่รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน ตลอดจนสร้างสานความสัมพันธ์อันดีให้แก่สถาบันครอบครัว และหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ กปส.โดยเสียค่าสมัครทีมละ 4,500 บาท/คัน/2 ท่าน แจกเสื้อแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ ทีมละ 2 ตัว
          หากหน่วยงานใดประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่ฯ ส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ สลก. และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-618 2323 ต่อ 1800-1,1806-7 และ1822-23 (ในเวลาราชการ)/เจริญธรรม บุญสว่าง/ข่าว/28 พ.ค. 2556******************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: