วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เชิญชวนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

09.35 น.

เชิญชวนร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม และทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับศิลปินขยองบริษัทแกรมมี่และ TO BE NUMBER ONE IDOL
           
ขอเชิญชวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และประชาชนจังหวัดราชบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE และชมคอนเสิร์ต ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม โดยพร้อมเพรียงกัน
************************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: