วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม 1-4 มิถุนายนนี้

09.30 น.
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติม 1-4 มิถุนายนนี้
 
ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) วันที่ 1-4 มิถุนายน 2556 (ทุกวัน) ทั้งส่วนกลาง(ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด) พร้อมรับนักเรียน ม.ปลายเรียน Pre-degreeเพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.ru.ac.th ด้วย
            ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1/2556 โดยซื้อใบสมัครได้ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 หรือที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2310-8614-24 หรือที่ www.ru.ac.th
 
 
 
 
***********************************************************
ที่มาข่าว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: