วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2556

09.10 น.
 
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2556
 
นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี
วันที่ 7มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาราชบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดคงคาราม
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง หมู่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด(โรบินสัน ราชบุรี)
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กรมการทหารช่าง (สโมสรนายทหารสัญญาบัตร)
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอุดมวิทยา
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดดอนกระเบื้อง หมู่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด
วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน หมู่ 9 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ 2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
 
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-338300
 
 
 
********************************
ข่าว/กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: