วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประชุมเตรียมความพร้อมจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

13.50 น. 5 ก.ค.55
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกและกรรมการสภาวัฒนธรรม ในวันพุธที่ 11ก.ค.2555 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: