วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการประชุมสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก ปี 2555

13.40 น. 5 ก.ค.55
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาสื่อมวลชนภาคกลางตะวันตก เพื่อร่วมส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี ปี 2555 ในวันที่ 10 ก.ค.2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: