วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการรณรงค์เผยแพร่การเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2555

13.35 น. 5 ก.ค.55
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ค.2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: