วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2555

13.30 น. 5 ก.ค.55
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปี 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 17 ก.ค.55 เวลา 09.00 น. ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: