วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต

10.15 น. (26 มิ.ย.55)
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิต(กิจกรรมอบรมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ และกิจกรรมอบรมการทำเทียนหอมไขผึ้ง)และวิถีชีวิตประชาธิปไตย ในวันพฤหัสบดีที่ 28มิ.ย.55เวลา 9.00น.ณ ห้องพุทธรักษา โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์)

ไม่มีความคิดเห็น: