วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กรมการทหารช่างจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

20 มิ.ย.55 เวลา 17.30 น.

กรมการทหารช่าง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในวันพุธที่ 20 มิ.ย.55 เวลา 09.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: