วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนดรุณาราชบุรี เตรียมจัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนา

19 มิ.ย.55 (09.25 น.)

โรงเรียนดรุณาราชบุรี เตรียมจัดงานฉลองวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน เพื่อระลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.55  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: