วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต

14 มิ.ย.55  เวลา  16.34 น.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เตรียมจัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตโดยจัดกิจกรรมสัมมนาการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 27 มิ.ย.55 ณ บ้านสวนส้มทิพย์รีสอร์ทแอนด์สปา อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโทร 032-350041

ไม่มีความคิดเห็น: