วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ร.ร.ดร.จัดนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

19.30 น.

โรงเรียนดรุณาราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา Darunaratchaburi Education Expo 2012#1 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค.55 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-14.00 น.ณโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: