วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเทียวงานเทศกาลอาหาร-ผลไม้ ของดีเมืองราชบุรี และวันกินกุ้ง

20.35 น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดราชบุรี ขอเชิญเทียวงานเทศกาลอาหาร-ผลไม้ ของดีเมืองราชบุรี และวันกินกุ้ง ในวันที่ 30 พ.ค.55-5 มิ.ย.55 ณ ลานจอดรถตลาดเมืองทองเซ็นเตอร์พอยธ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี เลือกซื้อสินค้าราคาถูก ชิมอาหารและผลไม้ ชมกิจกรรม การประกวดดนตรีเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ระดับประถมศึกษา) การประกวด มิสโกลบอลวอมมิ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่ม โทร 032-322226 หอการค้าจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: