วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี เตรียมจัดงาน ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน ประจำปี 2555

10.00 น.  จ.ราชบุรีกำหนดจัดงาน "ย้อนอดีต 119 ปี ตลาดเจ็ดเสมียน" ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 7-9  มิ.ย. 2555 ณ บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตลาดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: