วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

10.10 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเดินธรรมยาตรา โครงการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตามโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ณ วิหารพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 31 พ.ค.2555ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: