วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาด จ.ราชบุรี ประจำเดือน มิ.ย.55

วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท บางกอกแล็ป แอน คอสเมติก จำกัด

วันที่ 7 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท SCG paper จำกัด

วันที่ 8 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดเขาส้ม ต.เขาขลุง จ.ราชบุรี

วันที่ 8 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี

วันที่ 11 มิ.ย. เวลา 11.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ วัดคงคาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

วันที่ 14 มิ.ย. เวลา 08.30 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ วัดบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 09.00 น.  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองป้อง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 09.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ โรงเรียนดรุณาโปลี่เทคนิคราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: