วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนม้องถิ่น

8 มิ.ย.55  เวลา 14.15 น.

คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 37 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ค.55 ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่งื สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 032-327439-40

ไม่มีความคิดเห็น: