วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย 2555

09.30 น. ชมรมกีฬามวลชนจังหวัดราชบุรี มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรีและโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมกันจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 4 มิ.ย.55 เวลา 17.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: