วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แรลลี่มหากุศล ครั้งที่ 3

09.15 น. สโมสรไลออนส์หลักเมืองราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมแรลลี่มหากุศล ครั้งที่ 3 เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในวันที่ 5-6 พ.ค.55 เส้นทางราชบุรี-กาญจนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: