วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

สสส.เชิญร่วมรณรงค์ "ดื่มแล้วขับ รับไม่ได้"

17.30 น. สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้จัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "ดื่มแล้วขับ รับไม่ได้" เพื่อสร้างทัศนคติและกระแสสังคมที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง และสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น

ผู้สื่อข่าว บจก.หัวช้างเอ็นเทอร์เทนเมนต์ (HCTV)

ไม่มีความคิดเห็น: