วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

17.35 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รวม 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2.นักรังสีการแพทย์ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เปิดรับสมัครในวันที่ 12 เม.ย.55 ถึงวันที่ 24 เม.ย.55 ในวันและเวลาราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-310368-71 ต่อ 2317 

ไม่มีความคิดเห็น: