วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

กำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

จ.ราชบุรี อบจ.ราชบุรี อ.สวนผึ้ง อปท.ในเขตสวนผึ้ง ประชาชน และ สนง.โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อุทยานฯ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.- 2 เม.ย.2555 และกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 07:00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น: