วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

รบธ.กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตร

โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ และโรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันอังคารที่ 3 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 6 โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายกรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น: