วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2555

18.07 น. เทศบาล ต.บ้านสิงห์ ของเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี ประจำปี 2555ระหว่างวันที่ 15-17 เม.ย.2555 ณ บริเวณวัดบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: