วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตลาดศรีเมือง

15.30 น. บริษัทแอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง) กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ตลาดศรีเมือง ประจำปี 2555 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 เม.ย.55 ณ อาคารจอดรถซื้อ (โดมด้านข้างสำนักงาน) ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: