วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

การประกวดบอนไซครั้งที่ 10 ประจำปี 2555

09.40 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง ร่วมกับ ชมรมบอนไซเขาแร้ง ขอเชิญชมการประกวดบอนไซ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-1 พ.ค.55 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองหอย ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ บอนไซไม้เก่า บอนไซน้องใหม่ บอนไซนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากกนี้ในงานยังจัดให้มีการแสดงสินค้า OTOP ประจำตำบล และอุปกรณ์กระถาง และต้นไม้บอนไซจำหน่ายตลอดงาน หรือติดต่อประสานงาน โทร 081-8521836 คุณประกอบ เจริญภักดี

ไม่มีความคิดเห็น: