วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ฟังการบรรยาย MUSC Research Forum: MUSC Innovation

ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน MUSC Research Forum: MUSC Innovation ผลงานจากงานวิจัยสู่นวัตกรรมการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรน และการใช้ใบสับปะรดสร้างมูลค่าและการผลิตพลาสติก โดย
  • ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เรื่อง “Research and Development for Acellular Pertussis Vaccine” ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย เรื่อง “ Utilisation of Pineapple Leaf Agro – Waste for Value Added and Green(er) Plastic Products” ภาควิชาเคมี และ
  •  ศ. ดร. วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) เรื่อง “Research and Innovation”
ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 14.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท สำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2201-5040

ไม่มีความคิดเห็น: