วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

งาน "สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี"

อ.โพธาราม ร่วมกับเทศบาล ต.บ้านสิงห์ กำหนดจัดงาน "สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี" วันที่ 15-17 เม.ย.2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลโพธาราม(ชุมชนวัดบ้านสิงห์) เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์และสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพื้นถิ่นลาวเวียง ในพื้นที่ จ.ราชบุรี และในวันที่ 27 เม.ย.2555 กำหนดจัดงาน "ชาวราชบุรีรวมใจต้านภัยยาเสพติด" ณ หอประชุมสุภัทรกิจโสภณ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม ต่อเนื่องกันไป กำหนดการแถลงข่าวทั้ง 2 งานในวันที่ 20 มี.ค.2555 เวลา 18:00 น.ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)

ไม่มีความคิดเห็น: