วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2555

กรมการทหารช่าง กำหนดการจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี ในระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย.2555 รวม 7 วัน 7 คืน

ไม่มีความคิดเห็น: