วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.ราชบุรี

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 26 -30 มี.ค.2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียด งานจัดการเลือกตั้ง โทร.0-3232-7439-40

ไม่มีความคิดเห็น: