วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16

อ.ปากท่อกำหนดจัดงาน วันมะม่วงและของดีอำเภอปากท่อ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปากท่อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เผยแพร่พืชผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การออกร้านอำเภอปากท่อ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดเทพีมะม่วงสุก (งอม) ร่วมสนุกรำวงย้อนยุค การประกวดธิดาเกษตรอำเภอปากท่อ ประกวดหางเครื่องประกอบเพลงของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาอำเภอปากท่อ ประกวดธิดามะม่วงขบเผาะ ประกวดธิดาเกษตรแข่งขันกินหมูย่าง และการประกวดมะม่วงพันธุ์ดี

ไม่มีความคิดเห็น: