วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนกการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรการเฝ้าระวังและดูแลสตรีไทยจากโรคมะเร็งเต้านม สำหรับ จนท.สาธารณสุขจาก 8 จังหวัดกลุ่มภาคกลางตะวันตก วันที่ 21-23 มี.ค.2555 ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: