วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี กำหนดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับภาค ประจำปี 2555 ในวันที่ 21 มี.ค.2555 ณ วัดเขาวังราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: