วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ส.ส.นภินทร ศรีสรรพางค์ และมูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรี กำหนดจัดงาน "ศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม" สืบสานอุดมการณ์มวยไทย  วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี ถ่ายทอดสดทางช่อง 7 สีตั้งแต่เวลา 15:00-17:00 น.รายได้หาทุนจัดตั้งโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มูลนิธิประชานุเคราะห์ราชบุรีอุปถัมภ์

ไม่มีความคิดเห็น: