วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกวดโคอินดูบราซิลภาคตะวันตก

อบจ.ราชบุรี ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อไทย-อินดูบราซิล ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี จัดการประกวดโคอินดูบราซิลภาคตะวันตก ในวันที่ 24-25 มี.ค.2555 ณ สนามวัวลานเลี่ยงเมือง ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: