วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

ค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ รุ่นที่ 2

อบจ.ราชบุรี ร่วมกับจังหวัดราชบุรี ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกองพลพัฒนาที่ 1 จัดทำโครงการค่ายฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่น 2 (ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด) ในระหว่างวันที่ 20-28 มี.ค.2555 ณ กองพันพัฒนาที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: