วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

สนง.วัฒนธรรม จ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กำหนดพิธีบรรพชาฯ วันที่ 25 มี.ค.2555 เวลา 12:30 น. ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: