วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

สรงน้ำพระสี่มุมเมือง

อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ณ บริเวณศาลาจตุรมุข บนยอดเขาแก่นจันทร์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันที่ 12 เม.ย.2555 เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: