วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

มอบประกาศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  กำหนดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับ ปวช. และ ปวส. ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.2555 เวลา 09:00 น. ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: