วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบจ.ราชบุรี

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบจ.ราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2555-31 ส.ค.2555  และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2556-17 มี.ค.2556

ไม่มีความคิดเห็น: