วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชานิติศาสตร์  วิชาการจัดการ  วิชาสื่อสารมวลชน วิชาบริหารรัฐกิจ ตั้งแต่บัดนี้-16 พ.ค.2555 ซื้อใบสมัครได้ที่ ฝ่ายประชาสัพมันธ์ รร.ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น: